transportanläggningar,rullbanor,lyftbord,vridbord,transportrullar, rullbord
Hem Produkter Lösningar Video Företaget Kontakt Försäljning & Service
 

Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen (AGB)

der Firma

ALFOTEC GmbH, Albert-Einstein-Strasse 12, D-42929 Wermelskirchen

§ 1 Allmänt

(1) För alla leveranser och prestationer gäller nedanstående försäljnings och
leverans bestämmelser. Se även §24 AGB.

(2) Nedanstående bestämmelser gäller , såvida inte säljaren meddelat annat.

(3) För försäljning och handel gäller tysk rätt.

(4) Vid eventuell overksamhet vad beträffar en eller flera punkter i detta
dokument , så är övriga punkter verksamma.

(5) Uppfyllandeort för köparens förpliktelser, inklusive betalning, är
säljarens sätesort.

(6) Ort för ev. rättsinstans är säljarens sätesort, dock förbehåller sig
säljaren att vända sig till köparens ort för ev. rättslig prövning.

§ 2 Offert, leverans och kontrakt.

(1) För offert förbehåller sig säljaren fri prövningsrätt.

(2) Omfång av kontrakt är beroende av säljaren.

(3) För konstruktionsförändringar, materialval och specifikationer
fårbehåller sig säljaren rätten att göra förändringar, även efter
avs. av orderbekräftelse, såvida dessa ej motsäger orderbekräftelse
eller kundspecifikationer.


(4) Delleveranser är tillåtna.

(5) Mått, ritningar, bilder, skisser eller vikter är i regel ungefärliga.

§ 3 Pris och betalning.

(1) Pris avser " fritt fabrik ". Emballage, förpackningar , frakt, för-
säkring och övrigt tillkommande ingår ej. Emballage tillverkas till
självkostnadspris.
(2) Föreligger mer än 4 månaders avtalad lev.tid förbehåller sig säljaren
att justera priset, p.g.a material, löner o.dyl. Om priset justeras mer
än 40 % så äger köparen rätt att häva kontraktet.

(3) Vill köparen göra förändringar eller ha andra utrustningsspec. så har
säljaren rätt att debitera för dessa.

(4) Vid försenad betalning förbehåller sig säljaren rätten att debitera
dröjsmålsränta, 2% över diskonto ( avser tyska riksbanken )

§ 4 Avräkning, återbetalning o.dyl.

Avräkning, återbetalning eller återlämnande av gods är ej möjligt, såvida
det ej fastställs rättsligt.

§ 5 Lieferfrist

Lev.tidpunkt gäller ej om köparen ej efter bästa förmåga hjälper till vid
t.ex uppgiftslämnande. ex. måttagning. Lev.tidpunkten gäller ej vid strejk,
krig,naturkatastrofer o.dyl. S.k force majeure.

§ 6 Ansvar för varan.

Ansvar för varan övergår till köparen när varan ställs till köparens för-
fogande.

§ 7 Egendomsförbehåll

(1) Säljaren äger rätt till varan tills dess den är till fullo betald.
Detta gäller även vid övriga fordringar mellen köpare och säljare.

(2) Köparen får ej överlåta säkerheten för varan eller ändra på varans
förfoganderätt tills dess den är till fullo betald.

(3) Har köparen byggt om, förändrat varan eller extrautrustat densamma
så har säljaren rätt till dessa förändringar vid ev. återtag.

§ 8 Garanti

(1) Köparen är skyldig att vid varans ankomst undersöka densamma.Vid ev.
felaktigheter skall säljaren omedelbart kontaktas.Underlåter sig köparen
detta så anses varan som godkänd. I övrigt gäller 377ff HGB.


(2) Vid ev. garantianspråk så är det upp till säljaren att efter eget gott-
finnande uppfylla dessa vad avser reparation, reservdel, ersättnings-
lev. eller dyl.

(3) Köparens ekonomiska anspråk på säljare vad beträffar driftsstörningar
o.dyl är uteslutet.Såtillvida ej säljare varit uppenbart försumlig.

§ 9 Ansvarsskyldighet

Köpares skadeståndsanspråk på säljare är uteslutet. Såtillvida ej grav
oaktsamhet eller väsentliga kontraktsbrott föreligger.

Upprättat: Mars 2001

Användarvillkor
ALFOTEC GmbH Albert-Einstein-Str. 12, 42929 Wermelskirchen, Tel.: +49 2196 - 887 66 90, E-mail: info@alfotec.de, GF: Michael Hackländer, HRB 36554, USt.IdNr. DE812982761
( AGB ) Köpvillkor | Användarvillkor | Impressum